Start / Inicjatywy lokalne / Wnioski inicjatywy lokalne / Inicjatywy lokalne

Prezydent Miasta Suwałki przypomina, że celem przyspieszenia wykonania zadań poprawiających warunki życia mieszkańców lub warunki prowadzenia działalności usługowej i przemysłowej przyjęto w Suwałkach formę realizacji inwestycji polegającej na współudziale finansowym Miasta i Inicjatora.


Wnioski mogą być składane przez podmioty gospodarcze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W ramach wyżej wymienionej inicjatywy możliwa jest realizacja na terenie Suwałk takich zadań jak:
- budowa i remont: ulic, chodników, parkingów,
- budowa obiektów i tworzenie terenów sportowych, rekreacyjnych,
- innych mieszczących się w ramach zadań własnych miasta lub wpływających w zasadniczym stopniu na wizerunek i funkcjonowanie Miasta.


Wnioski o realizację inwestycji należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 , w pokoju Nr 5 odpowiednio w terminach :
- w trybie inicjatywy lokalnej wnioski można składać do 15 września 2013r.
(Uchwała NR XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r.),
- w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych wnioski można składać do dnia 15 września 2013r. (ZARZĄDZENIE NR 739/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 21 lutego 2013r.).

Szczegółową informację można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (
www.um.suwalki.pl) lub pod numerem telefonu (87) 5628285 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00.

Autor: Prezydent Miasta Suwałk
Data wprowadzenia do BIP: 2012-08-23
Data publikacji: 2012-08-23
Data modyfikacji: 2013-08-23
Drukuj