Wykaz stowarzyszeń

 zarejestrowanych w KRS, mających siedzibę w Suwałkach, dla których organem nadzoru jest

Prezydent Miasta Suwałk

 

Lp
 
Nr rej.
KRS
 
Nazwa
Stowarzyszenia
 
 
Adres
      siedziby (ulica)
 
Prezes Zarządu
 
1.      
 
93815
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny w Suwałkach.
 
Kościuszki 120
Zygmunt
Filipowicz
 
2.      
 
60952*
 
Suwalskie Towarzystwo Muzyczne
im. Emila Młynarskiego w Suwałkach.
 
Noniewicza 83
 
Beata Marta Drejer Karłowicz
 
3.      
 
258117
 
Automobilklub Suwalski w Suwałkach.
 
Sikorskiego 21
 
Wojciech
Śliwowski
 
4.      
 
222562
 
Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach.
 
Pułaskiego 26A
 
Zenon
Dziedzic
 
5.      
 
69791
 
Stowarzyszenie „GAUDIUM ET SPES”
w Suwałkach.
 
Kowieńska 3/18
 
Romuald
Turczyński
 
6.      
 
80030*
 
Suwalskie Stowarzyszenie
„Klub Abstynentów Filar” w Suwałkach.
 
Kościuszki
71
 
Wiesław
Naruszewicz
 
 
7.      
 
61644*
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
„Jesteśmy Razem” w Suwałkach.
 
Przytorowa 8
 
Anna Maria
Makarewicz
 
8.      
 
77283*
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Suwałkach.
 
Paweckiego 29
 
Wanda
Niedziejko
 
 
9.      
 
 
57897
 
Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze – Zarząd Oddziału
w Suwałkach.
 
Kościuszki 37
 
Henryk
Grabowski
 
10. 
 
93850*
 
Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja”
w Suwałkach.
 
Noniewicza 10
 
Ewa
Huszcza
 
11. 
 
65945
 
Suwalska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
w Suwałkach.
 
1-go Maja 15
 
Józef
Walicki 
 
12. 
 
65198*
 
Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
Komitet Oddziału w Suwałkach.
 
Noniewicza 10, pokój 418
 
Henryk
Kulczycki
 
13. 
 
213172
 
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia
„GAUDIUM VITAE” w Suwałkach.
 
Kościuszki
72 A
 
Helena
Ambrosiewicz
 
14. 
 
82749
 
Miejska OSP w Suwałkach.
 
Mickiewicza 15
Jerzy
Paciukanis
 
15. 
 
71636*
 
Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach.
 
Waryńskiego 39
 
Anna
Gawryluk
 
16. 
 
169756
 
Aeroklub Suwalski w Suwałkach.
 
Wojczyńskiego 1
 
W upadłości od 10.08.2009
 
17. 
 
61073
 
Suwalskie Towarzystwo Ginekologiczne
im. Prof. Stefana Soszki w Suwałkach.
 
Szpitalna 60
 
Tomasz
Soszka
 
18. 
 
26828
 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Suwałkach.
 
Waryńskiego 22A
 
Andrzej
Butkiewicz
 
19. 
 
77523
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Nauk i Sztuk
w Suwałkach.
 
Noniewicza 83
 
Danuta
Jabłońska
 
 
20. 
 
77728
 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, Pieśni i Tańca Suwalszczyzny w Suwałkach.
 
 
Noniewicza 71
 
 
Maria Jolanta
Lauryn
 
21. 
 
157858*
 
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane i Osób Niepełnosprawnych
w Suwałkach.
 
Kościuszki 71
skr. poczt. 113
 
Zofia
Bagińska
 
22. 
 
164094
 
Stowarzyszenie „Klub Seniora”
w Suwałkach
 
Witosa 4 A p.134
 
Eugeniusz
Hołub
 
23. 
 
84846
 
Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”
w Suwałkach.
 
Szpitalna 77
 
Beata
Andruczyk
 
24. 
 
39749*
 
Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” w Suwałkach.
 
Daszyńskiego 25B
 
Tomasz
Fimowicz
 
25. 
 
49735
 
Stowarzyszenie Użytkowników Społecznego Parkingu Strzeżonego przy ul. Kowalskiego w Suwałkach.
 
Kowalskiego 6B/24
 
Andrzej
Putra
 
26. 
 
91421
 
Stowarzyszenie Sędziów Orzekających „JUSTITIA” w Suwałkach.
 
Waryńskiego 45
 
Jacek
Przygucki
 
27. 
 
156506
 
Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego Oddział
w Suwałkach.
 
Noniewicza 42
 
Bożena
Kamińska
 
28. 
 
61575
 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów
na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Suwałkach.
 
 
Minkiewicza 17
 
Bożena
Dembska
 
29. 
 
73426
 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Pomocna Dłoń” w Suwałkach.
 
 
Witosa 4
 
Danuta
Borawska
 
30. 
 
65746
 
Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej
w Suwałkach.
 
Noniewicza 83
 
Barbara
Miałkowska vel Jurjew
 
31. 
 
127683
 
Stowarzyszenie „Forum Integracji Europejskiej – DOM EUROPY”
w Suwałkach.
 
Konopnickiej 7/17
 
 
Henryk
Kozłowski
 
32. 
 
69867
 
Stowarzyszenie „Oratorium św. Jana Bosko” w Suwałkach.
 
Prymasa Wyszyńskiego 3
 
ks. Tomasz
Pełszyk
 
33. 
 
66280
 
Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe w Suwałkach
 
Kościuszki 81
 
Maciej Ambrosiewicz
 
34. 
 
63469*
 
Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonka” w Suwałkach.
 
Noniewicza 71
 
 
Danuta Anna
Peza
 
35. 
 
66543*
 
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Suwałkach.
 
Kościuszki 71
 
Stanisław
Bogdan
 
36. 
 
74674
 
Stowarzyszenie „Integracja”
w Suwałkach.
 
Kościuszki 72
 
Jadwiga
Milewska
 
37. 
 
76600
 
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom”
w Suwałkach.
 
Sejneńska 12
Krzysztof
Jarosław
Karczewski
 
 
38. 
 
 
60892
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dziecięcej Chirurgii Urazowej
i Powypadkowej w Suwałkach.
 
 
Krzywólka 32A
 
Andrzej
Grzyb
 
39. 
 
70597
 
Stowarzyszenie „Samorządna Suwalszczyzna” w Suwałkach.
 
 
Patli 19
 
Jerzy
Ząbkiewicz
 
 
40.
 
69745*
 
Stowarzyszenie „Bank Żywności”
w Suwałkach.
 
Kowieńska 3/18
 
Romuald
Turczyński
 
 
 
41. 
 
 
46113*
 
Stowarzyszenie Przyjaciół
Domu Pomocy Społecznej „Kalina”
w Suwałkach.
 
Pułaskiego 66
Tadeusz
Franciszek
Zamaro
 
42. 
 
63372
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „MOST” w Suwałkach.
Skłodowskiej Curie 5
 
Sławomir Sieczkowski
 
43. 
 
66435
 
Stowarzyszenie OHP –Zarząd Oddziału Terenowego w Suwałkach.
 
Paca 4
 
Sławomir Maciej Hałgas
 
44. 
 
04706
 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
w Suwałkach.
Pułaskiego 95A/31
 
Jolanta Krupadziorow
 
45. 
68531
 
Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”
w Suwałkach.
 
Przytorowa 19
Lech
Krzysztofiak
 
46. 
 
76895
 
Stowarzyszenie Aktywności Edukacyjnej w Suwałkach.
 
Chłodna 11
Leszek
Stankiewicz
 
47. 
 
86607
 
Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Regionu „Suwalszczyzna”
w Suwałkach.
 
Mechaników 14
 
Andrzej
Soroka
 
48. 
 
104270
 
Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Suwałkach.
 
Daszyńskiego 25A
 
Krzysztof Bargłowski
 
49. 
 
145638*
 
Stowarzyszenie - Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach.
 
Kowalskiego 4C/7
 
Jarosław
Ruszewski
 
 
50. 
 
182614
 
Stowarzyszenie „Człowiek - Sztuka - Środowisko” w Suwałkach.
 
E. Plater 45 A/60
 
Maria Iwona
Sak
 
51. 
 
189363
 
Stowarzyszenie „AKTYWNE ŻYCIE”
w Suwałkach.
 
E. Plater 33 A
 
Krzysztof
Rukść
 
52. 
 
202843
 
Stowarzyszenie „BIBLIOFIL”
w Suwałkach.
 
E. Plater 33 A
 
Lucyna
Poczobut
 
53. 
 
204536
 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Suwałkach.
 
1 Maja 4 B
 
Lilianna Anna Zielińska
 
54. 
 
215387
 
Stowarzyszenie Kierowców Taksówek
„TELE -TAXI” w Suwałkach.
 
Młynarskiego 14
 
Stanisław Szczerbowski
 
55. 
 
218133
 
Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ABECADŁO” w Suwałkach.
 
Pułaskiego 77/65
 
Eligiusz
Myszkowski
 
56. 
 
225325
 
Stowarzyszenie „Pamięć Tradycji – Ziemia Augustowska, Lipska, Sejneńska
i Suwalska” w Suwałkach.
 
Sejneńska
4A/52
 
Jacek
Roszkowski
 
57. 
 
226036*
 
Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w Suwałkach.
 
Bulwarowa 3
 
Marian
Pietkiewicz
 
58. 
232398
 
Suwalskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Suwałkach.
Pułaskiego 73
Marek
Kaczmarek
 
59. 
244829
 
Stowarzyszenie „RODZINA”
w Suwałkach.
 
Woj. Polskiego 9
 
Janusz
Borowczak
 
60. 
 
254713
 
Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Autyzmem w Suwałkach.
 
Nowomiejska 10
 
Magdalena Aneta Rosłaniec
61. 
259265
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” w Suwałkach.
 
Noniewicza 12A
 
Jarosław
Rżany
62. 
266249
 
Stowarzyszenie Aktywizacji Gospodarczej Regionu Suwałki w Suwałkach.
 
Kościuszki 58
 
Sławomir Dąbkowski
 
63. 
282525
 
Stowarzyszenie PASTWISKO.ORG
w Suwałkach.
 
Kościuszki 36
 
Wojciech
Pająk
 
64. 
277344
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Edukacyjnych „Bez Granic” w Suwałkach.
 
Kamedulska 3
 
Agnieszka Zackiewicz
 
65. 
279465
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach
 
Szpitalna 62
 
Krystyna Bierdziewska
 
66. 
299706
 
Katolickie Stowarzyszenie Kultury i Sztuki przy Parafii pw. Chrystusa Króla
w Suwałkach
 
Papieża Jana Pawła II 3
 
Barbara
Grygo
 
67. 
305166
 
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” w Suwałkach
 
Mjr. Hubala 10
m 8
 
Krzysztof
Snarski
 
68. 
305155
 
Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Alternatywa” w Suwałkach
 
23 Października 20
 
Henryk
Krzesicki
 
69. 
306841
 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Nad Czarną Hańczą”
w Suwałkach
 
Wazów 2C
 
Henryk  
Kudela
 
70. 
306025
 
Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Penetrator” w Suwałkach
 
Nowomiejska 6A/52
Dariusz
Tasior
 
71. 
321667*
 
Stowarzyszenie Hospicjum Suwalskie
w Suwałkach
 
Reja 69B
Irena
Mickiewicz
  72.
323486
 
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia w Suwałkach (nowa nazwa)
 
 
Bohaterów 48
 
Szymon
Mironowicz
  73.
325415
 
Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego ,,NOR -POL” w Suwałkach
 
Kowalskiego 6A/25
 
Marek Mieczysław Wasilewski
  74.
327099
 
Stowarzyszenie,, Klub Złotego Wieku”
w Suwałkach
 
Jana Pawła II
8A
 
  75.
332833
 
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
w Suwałkach
 
Północna 24A/3
Barbara
Lebiediew -Wierzbicka
  76.
249779
 
Suwalski Klub Motocyklowy ,,Jaćwing”
w Suwałkach
 
1 Maja
27A/85
 
Krzysztof
Kłoczko
 77.
341158
 
Suwalska Szkoła Lotnicza
w Suwałkach
 
Noniewicza 79 C
 
Robert  
Szatkowski
 78.              
341354
 
Stowarzyszenie Dyrektorów Zespołów
i Placówek w Suwałkach

 
 
Ogrodowa 49
 
Władysław Marek Renowicki
 79.
347457
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości „Jasne życie w Suwałkach
 
Korczaka 4/11
 
Łukasz Józef
Balcer
 80.
354490
 
Stowarzyszenie „Radosne Serce” Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Suwałkach.
 
Ks. Hamerszmita 11
 
Ewa Katarzyna
Kotowska
 81.
359573
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola Nr 3 i Edukacji Przedszkolnej w Suwałkach.
 
Korczaka 4A
 
Barbara
Liminowicz
 
82.
357698
 
Stowarzyszenie Zamiast w Suwałkach.
 
Nowomiejska 10
 
Małgorzata Koncewicz
83.
369 616
 
Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „Bobry” w Suwałkach
 
Wł. Jagiełły 7
 
Jacek
Dźwilewski
 
84.
376 080
 
Towarzystwo Twórczo – Edukacyjne Anael
w Suwałkach.
 
Lipowa 30 A
 
Małgorzata Maria Huszcza
 
85.
377 802
 
Stowarzyszenie Miłośników
Miejscowości Matłak w Suwałkach.
 
E. Plater 33 /15
Taudul
Józef
86.
379 707
 
Stowarzyszenie „Suwalszczyzna+”
w Suwałkach.
A. W. Kowalskiego 3/3
Arkadiusz
Walicki
87.
386 128
 
Suwalskie Stowarzyszenie Sportów
Ekstremalnych w Suwałkach.                      
 
Młynarskiego 14/16
 
Dariusz
Hajdukiewicz
 

                                                             * posiada statut organizacji pożytku publicznego

                                                             Wg stanuna dnia 30.06.2011 r.      

                  

Wykaz Fundacji mających siedzibę w m. Suwałki
 
 
  

 

Lp.
Data wpisu do rej.
Nr rej.
KRS
 
Nazwa
FUNDACJI
 
Adres siedziby
(nazwa ulicy)
 
1
2
3
4
5
1.
26.04.2002
109751*
Fundacja Pomocy Ludziom Bezdomnym
i Ubogim „Wspólny Dom” w Suwałkach
Suwałki,
ul. Bakałarzewska 21
 
2.
06.06.2003
162437**
Fundacja Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy „Ognisko Domowe” w Suwałkach
Suwałki,
ul. Emilii Plater 2
 
3.
22.10.2001
45661
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
w Suwałkach
Suwałki,
ul. Kościuszki 62
 
4.
06.07.2001
26171
Fundacja imienia
Rodziny Pimonowów w Suwałkach
Suwałki,
ul. Sejneńska 37A,
 
5.
10.03.2006
251685
Fundacja
MIASTO w Suwałkach
Suwałki,
ul. Paca 10 m. 26
 
6.
16.03.2006
253195
Fundacja 
PONAD MGŁĄ w Suwałkach
Suwałki,
ul. Reja 68 m. 19
 
7.
19.09.2006
263315
Fundacja
ŹRÓDŁO w Suwałkach
Suwałki,
ul. Kościuszki 72A
 
8.
20.07.2004
213093
Fundacja
PROMETEUSZ w Suwałkach
Suwałki,
ul. Kościuszki 71
 
    9.
23.12.2005
247891
Fundacja
„TEEN RANCH POLSKA”
w Suwałkach
Suwałki,
ul. Gołdapska 5
 
10.
16.12.2010
373 528
Fundacja
PROMYK w Suwałkach
Suwałki,
ul.1 Maja 17 B
 
11.
18.02.2011
378 842
Fundacja „Żyć. Nie umierać.”
w Suwałkach
Suwałki,
ul. M. Skłodowskiej Curie 5.
 
 
                                                * posiada status OPP - od 25.07.2005 r.
                                                     ** posiada status OPP - od 08.03.2006 r.
Autor: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowym
Data wprowadzenia do BIP: 2009-05-04
Data publikacji: 2009-05-04
Data modyfikacji: 2014-08-06
Drukuj