Start / Menu tematyczne / Obywatel RP i jego rodzina / Telefony alarmowe i pomocowe

Telefony alarmowe i pomocowe

T E L E F O N Y    A L A R M O W E  

 

 562 80 11  – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
           999 - Pogotowie Ratunkowe,
           998 - Straż Pożarna,
           997 - Policja, 
  567 27 00 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,
           993 - Pogotowie Ciepłownicze,
           992 - Pogotowie Gazowe,
           991 - Pogotowie Energetyczne,
           112 - Telefon Ratunkowy 
 

 

I N S T Y T U C J E   N I O S Ą C E   P O M O C

 

 

 0800 106 226 -  Bezpłatna infolinia 

       564 15 48 -  Koordynator ds. bezdomności i żebractwa

                986 -  Straż Miejska

       566 38 97 -  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

       569 62 40 -  Podlaskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot"

       566 44 02 -  Polski Komitet Pomocy Społecznej

       566 52 11 -  Izba Wytrzeźwień

       566 52 11 -  Noclegownia

       Caritas Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra - ul. E. Plater 2A

Autor: Daniel Jaroszewicz - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
Data opracowania informacji: 2009-03-05
Data upublicznienia infomacji: 2003-12-22
Data wprowadzenia do BIP: 2008-12-31
Data publikacji: 2008-12-31
Data modyfikacji: 2009-03-05
Drukuj