Start / Menu tematyczne / Bezpieczeństwo / Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

T E L E F O N Y    A L A R M O W E  

 

 566 02 11 - Centrum Zarządzania Kryzysowego
           999 - Pogotowie Ratunkowe,
           998
- Straż Pożarna,
           997
- Policja, 
  567 27 00
- Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,
           993
- Pogotowie Ciepłownicze,
           992
- Pogotowie Gazowe,
           991
- Pogotowie Energetyczne,
           112
- Telefon Ratunkowy (tylko z telefonu komórkowego).

 

A D R E S Y   S Ł U Ż B    M U N D U R O W Y C H

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26

tel.(087) 5641503, fax (087)5641506

 

 

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

16 – 400 Suwałki, ul. Pułaskiego 73

tel. (087) 567 82 09, fax (087) 564 1661

e-mail:kmpspsu@straz.bialystok.pl

 

Straż Miejska w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 71A

tel. (087) 563 56 20, 563 56 18 fax (087) 563 56 95, alarmowy 986

e-mail: sm@um.suwalki.pl

 

14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

16 – 400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21

tel. (087) 566 99 33, fax (087) 566 93 42

Autor: Grzegorz Kosiński - Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach
Data upublicznienia infomacji: 2004-11-26
Data wprowadzenia do BIP: 2008-12-31
Data publikacji: 2008-12-31
Data modyfikacji: 2013-09-09
Drukuj