Start / Jednostki organizacyjne / Kultura i Sport / Biblioteka Publiczna im. M.Konopnickiej w Suwałkach

Biblioteka Publiczna im. M.Konopnickiej w Suwałkach

Kontakt:

ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki

tel/fax (87) 565-62-46

tel. (87) 565-62-48

e-mail: sekretariat@bpsuwalki.pl


www: http://www.bpsuwalki.pl

Osoba reprezenturąca jednostkę:
 

Maria Aleksandra Kołodziejska - Dyrektor

Działy:

Lp

Działy Biblioteki

E-mail

 

1.

Dyrektor

kolodziejska@bpsuwalki.pl

Maria Kołodziejska

2.

Dział Kadr, Administracji i Obsługi

lisiewicz@bpsuwalki.pl

kier. Justyna Lisiewicz

sekretariat@bpsuwałki.pl

3.

Sekcja Metodyki Pracy Bibliotecznej

metodyka@bpsuwalki.pi

Jolanta Gąglewska

4.

Oddział dla Dzieci

jablonska@bpsuwalki.pl

kier. Grażyna Jabłońska

5.

Ameryka w Twojej Bibliotece

awtb@bpsuwalki.pl

Edyta Krzyżanowska

Jolanta Gąglewska

6.

Dział Gromadzenia, Opracowywania i Udostępniania

czerucka@bpsuwalki.pl

kier. Małgorzata Czerucka

7.

Sekcja Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

gromadzenie@bpsuwalki.pl

Barbara Ulko

Anna Kapuścńska

8.

Wypożyczalnia dla Dorosłych

wypozyczalnia@bpsuwalki.pl

Krystyna Bagińska

Maria Sieniewicz

Teresa Szot

9.

Czytelnia Książek

czytelnia@bpsuwalki.pl

Anna Kaszuba Krystyna Michniewicz

10.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

wm@bpsuwalki.pl

11.

Czytelnia Czasopism

czasopisma@bpsuwalki.pl

Agnieszka Mozerys

Małgorzata Masłowska

12.

Dział Księgowości

ziniewicz@bpsuwalki.pl

gł. księg. Danuta Ziniewicz

finanse@bpsuwalki.pl

Elżbieta Kozłowska

13.

Zbiory Specjalne

zb@bpsuwalki.pl

Barbara Jaśkiewicz

14.

Filia Nr 1

filia1@bpsuwalki.pl

Teresa Gromadzka

Stanisława Orłowska

15.

Filia Nr 2

filia2@bpsuwalki.pl

Dorota Sawicka

Elżbieta Romanowska

16.

Filia Nr 3

filia3@bpsuwalki.pl

Agnieszka Pomian

Sylwia Ferenc

17

Redakcja DwuTygodnika Suwalskiego

dwutygodnik@bpsuwalki.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy Biblioteki:

 

 OD DNIA 01.09.2012 ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI
DZIAŁ
DNI OTWARCIA
GODZINY OTWARCIA
WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK
DLA DOROSŁYCH
WTOREK – PIĄTEK
SOBOTA
9°°-18°°
9°°-15°°
CZYTELNIA KSIĄŻEK DLA DOROSŁYCH
WTOREK – PIĄTEK
SOBOTA
9°°-18°°
9°°-15°°
CZYTELNIA CZASOPISM
DLA DOROSŁYCH
WTOREK – PIĄTEK
SOBOTA
9°°-18°°
9°°-15°°
ODDZIAŁ DLA DZIECI
WTOREK – PIĄTEK
SOBOTA
9°°-18°°
9°°-15°°
ZBIORY SPECJALNE

     WTOREK – ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA

9°°-18°°
9°°-18°°
9°°-18°°
9°°-15°°

 

 OD DNIA 01.09.2012 ZMIANA GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI

 

 

FILIA
DNI OTWARCIA
GODZINY OTWARCIA
FILIA NR 1
SZPITALNA 60
TEL. 87 562-94-74
WTOREK
ŚRODA - PIĄTEK
10.00 – 17.00
9.00 - 15.00
 
FILIA NR 2
KLONOWA 41
TEL. 87 567-11-09
WTOREK
ŚRODA, CZWARTEK
PIĄTEK
SOBOTA
9.00 – 18.00
9.00- 17.00
9.00 – 17.00
9.00 – 15.00
FILIA NR 3
PÓŁNOCNA 26
TEL. 87 567-48-15
WTOREK-PIĄTEK
SOBOTA
9.00 – 17.00
9.00 – 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury mającą siedzibę w Suwałkach, przy ul. Emilii Plater 33A. Prowadzi 3 filie na terenie miasta.

Biblioteka, będąc główną, samorządową placówką biblioteczną w Suwałkach:
  • Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców.
  • Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w zakresie upowszechniania czytelnictwa, dostępu do książki, informacji naukowej, działalności oświatowej, upowszechniania wiedzy i nauki, rozwoju kultury, a także kształtowania sieci bibliotecznej na terenie miasta, wymiany międzybibliotecznej.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.

 Zakres działania:

  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zasobów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Suwałk i regionu.
  • Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
  • Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych i wymiany materiałów bibliotecznych.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym i chorym o utrudnionym dostępie do materiałów bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej i wydawniczej ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii miasta i regionu.
  • Popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie form pracy oświatowej z czytelnikami, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i regionu.

 

Autor: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach
Data wprowadzenia do BIP: 2009-01-30
Data publikacji: 2009-01-30
Data modyfikacji: 2015-09-07
Drukuj